Verksamhetsutveckling och Lean Produktion

Välkommen till Leankonsulten i Hälsingland!

Leankonsulten i Hälsingland hjälper företag att förbättra och utveckla sina verksamheter. Verksamhetsutvecklingen omfattar processer, arbetssätt, produkter, anställdas trivsel, utrustning samt därtill förenliga områden. Företagets konsultarbete är till stor del inspirerat av Lean - en förnuftig och smart väg till rätt produktivitet.

Förutom arbetet med verksamhetsutveckling och lean produktion, hjälper Leankonsulten i Hälsingland även företag med produktionstekniska uppgifter och produktutveckling. Vid exempelvis större projekt behövs ofta mer personalresurser än ett företag själv har till förfogande.

Fokusera rätt


Leankonsulten i Hälsingland tror att:

  • Alla företag vill ha nöjda kunder.

  • Alla företag vill ha anställda som trivs på jobbet och ser fram emot att gå dit.

  • Alla företag vill öka lönsamheten.


När kunderna är nöjda till 100 % och alla anställda trivs och är stolta över sitt arbete, blir en positiv följd att företaget är lönsamt.

Det gäller att fokusera på rätt saker.