Fördelar för ert företag


Fördelar för er, om ni anlitar mig:

  • Jag har kunskapen, tiden och energin som krävs för ett givande förbättringsarbete.

  • Ni behöver aldrig binda upp er mer än någon timme. Vi bestämmer tillsammans uppdragens längd och utformning.

  • Ni får konkreta, nerskrivna och lättförståliga tips på hur verksamheten kan förbättras.

  • Ni får konkret hjälp med att genomföra förändringar och införa nya arbetssätt.

  • Ni får synpunkter och åsikter från en utomstående, som inte är ”insnöad” i verksamheten och därmed tänker utanför ramarna.

  • Jag är mycket flexibel i mitt arbete och anpassar mig efter era specifika behov och önskemål.