Steg för steg


Det ska vara riskfritt och enkelt för er att avgöra om ni vill anlita mig. Jag besöker er väldigt gärna innan ni tar något beslut.

  1. Jag besöker er för ett kort möte, cirka en timme, där jag berättar vad jag erbjuder och hur jag kommer arbeta. Eventuellt kan mötet ersättas med ett telefonsamtal, om det geografiska avståndet mellan oss är stort.

    Om ni redan i förväg vet att ni vill anlita mig kan det här mötet självklart skippas.

  2. Ni beslutar om ni vill anlita mig.

  3. Uppdraget genomförs.

  4. När uppdraget är genomfört diskuterar vi tillsammans hur mitt arbete ska gå vidare.