Artikel

Standardiserade arbetssätt – grunden till förbättringar

Av Linda Hillmering


Standardiserade arbetssätt är en otroligt viktig grundpelare för att kunna förbättra processer och arbetssätt samt för att kunna säkerställa jämn kvalitet. Tyvärr arbetar många med standarder på fel sätt och ordet kan ha en negativ klang. Om standardisering förknippas med långtråkigt, kontrollerande och övervakande hos er kan det vara läge att börja om från början.

Konceptet för standardiserade arbetssätt, med fokus på förbättringsarbete, kan sammanfattas i tre punkter:

  • Standarder leder till ideala förhållanden för att hitta förbättringsmöjligheter.
  • En standard beskriver det, för tillfället, bästa arbetssättet.
  • En framtagen standard är aldrig klar, den ska ständigt förbättras och utvecklas.

Standarder för tillfälliga förbättringsoffensiver

Jag har stött på företag som vill ha en process kartlagd för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter och ta fram förbättringsförslag, men som inte har några standardiserade arbetssätt i processen. Varje operatör gör på sitt eget sätt efter tycke och smak.

Hur kartlägger man en process som har många parallella vägar? Jo, man väljer en ”vanlig” väg och antar att processen alltid ser ut så. Stämmer då kartläggningen överens med verkligheten? Nej. Vad händer när förbättringsförslagen, som tagits fram utifrån ett ”vanligt” nuläge, införs i verkligheten? Oklart.

I fall som detta finns det ett förbättringsförslag som är väldigt lätt för mig att ta fram: Inför standardiserade arbetssätt.

Standarder för kontinuerligt förbättringsarbete

Utan standarder finns det många detaljer som man hela tiden måste vara uppmärksam på i en process. Var är verktyget? Vart ska jag lägga verktyget när jag är klar? Vem ska jag fråga när det här problemet uppstår? När är skruven tillräckligt åtdragen? Vad ska jag göra när den här listan är klar? Till vem ska den här komponenten?

Med standarder utförs sådana detaljer på rutin och därmed behöver inte samma fokus läggas på dem. Då läggs istället fokus på att förbättra processen. När man utför något konsekvent, utan att behöva tänka onödigt mycket, finns det utrymme till att hitta förbättringsmöjligheter.

Standardiserade arbetssätt är ett hjälpmedel, inte ett besvärligt och tyngande krav. Man måste göra på samma sätt varje gång innan man på ett bra sätt kan förbättra det man gör. En höjdhoppare måste lära sig att hoppa likadant varje gång innan den kan förbättra tekniken och hoppa ännu högre.