Referens


Voith Turbo Safeset AB

Planering och införande av kanbansystem


”Linda har under kort tid satt sig in i hur verksamheten fungerat och utifrån ett nuläge identifierat förbättringar av anskaffningsprinciperna och omsatt moderna planeringsteorier i praktiken. Under arbetet har hon också samarbetat med olika funktioner inom företaget, även med leverantörer. Linda har visat en mycket god samarbetsförmåga och även initiativförmåga. Företaget har sedan hösten 2011 använt det nya arbetssättet som Linda utvecklade till stor belåtenhet.

De krav som ställts på Linda har hon uppfyllt mycket väl och vi kan med nöje lämna henne våra bästa rekommendationer.”


Lars-Erik Klas
Teknisk chef / Vice VD
Voith Turbo Safeset AB