Referens


Sunfab Hydraulics AB

Flödeskartläggning, identifiering av förbättringsmöjligheter samt framtagning av förbättringsförslag


”Under fem månaders tid arbetade Linda med att ta fram förbättringsförslag med målet att kunna fördubbla Sunfabs monteringskapacitet. Arbetet innebar att hon behövde samarbeta med de flesta avdelningarna i företaget, så som produktion, montering, lager, konstruktion, logistik och sälj. Samarbetena fungerade väldigt bra, inte minst med monteringsavdelningen, där Linda spenderade en stor del av tiden.

Resultatet av arbetet som Linda gjorde var över förväntan och de framtagna förbättringsförslagen har varit mycket användbara i det fortsatta arbetet med att utveckla vår monteringsavdelning.

Vi kan med glädje rekommendera Linda till andra företag.”


Leif Johansson
Produktionschef
Sunfab Hydraulics AB