Konsulttjänst

Coaching inom verksamhetsutveckling


Ni har säkert många idéer på vad ni vill göra för att förbättra och utveckla verksamheten. Det är dock lätt att fastna på vägen eller att inte se alla möjligheter. Att ta hjälp och få åsikter från en person utifrån, som inte är "hemmablind", är ofta väldigt givande.

Jag agerar "bollplank", ställer motfrågor och ger er konstruktiva förslag. Mitt mål är att resultatet hos er ska bli så bra som möjligt!


Är du chef/ansvarig för en avdelning?

Är du en ”boss” eller en ledare? Det är värt att fundera på.

Alla företag behöver ledare som kontinuerligt guidar, motiverar och utvecklar personalen samt skapar en utmanande arbetsmiljö där personalen samstämmigt arbetar med ständiga förbättringar. Det är inte lätt att vara en sådan ledare.>>Tillbaka till Tjänster