Konsulttjänst

Processutveckling: Flödeskartläggning


En process är ett antal aktiviteter/händelser som följer efter varandra i ett flöde. Processer kan beskrivas på mer eller mindre detaljerad nivå. Oftast kan en (huvud)process delas upp i flera underprocesser.

Exempel på processer är:

  • Orderprocess
  • Inköpsprocess
  • Tillverkningsprocess
  • Monteringsprocess
  • Lagerhanteringsprocess
  • Faktureringsprocess

Hur människor uppfattar en process och tror att den fungerar skiljer sig ofta från verkligheten. Syftet med denna kartläggning är att skapa en tydlig bild av hur det egentligen är, för att få en bra utgångspunkt till förbättringsarbete.Jag sammanställer processens ingående aktiviteter, inklusive relevanta parametrar, i scheman och/eller tabeller för att få en tydlig bild av nuläget. Då kan vi exempelvis se hur stor del av processtiden som är värdeskapande från kundens synpunkt. Med andra ord är detta en bra metod för att identifiera och tydliggöra slöserier i processen. Vi kan även se hur informationsflödet ser ut, det vill säga hur varje arbetsstation får reda på vad den ska göra och när. Nästa steg är att ta fram möjliga förbättringslösningar.

Med ett tydligt nuläge kan ett önskat framtida läge tas fram tillsammans med nödvändiga förbättringsåtgärder.>>Tillbaka till Tjänster