Konsulttjänst

Produktionsutveckling: Identifiering av förbättringsmöjligheter


Den här tjänsten inom produktionsutveckling innebär att jag, under en bestämd tidsperiod, undersöker överenskommet område och identifierar förbättringsmöjligheter. Undersökningen kan omfatta allt från en enskild process till hela fabriken. När undersökningen är genomförd presenterar jag förbättringsmöjligheterna samt vissa förbättringsförslag, både muntligt och nerskrivet i en rapport.Dessa sju övergripande områden är grunden till undersökningen:

  • Produktionsuppbyggnad
  • Produktmaterial
  • Utrustning, verktyg och maskiner
  • Arbetsmetoder
  • Säkerhet och miljö
  • Kvalitet
  • Människorna

Den här tjänsten är anpassad för företag inom produktionsbranschen. Tillhör ditt företag en annan bransch, hör av dig så diskuterar vi vad det finns för möjligheter!>>Tillbaka till Tjänster